VERON logo

  Samenstelling NL-commissie

 

NL290

 

 
l e d e n spatie v a n spatie d e spatie n l c


De NL-commissie bestaat momenteel uit twee leden die onderling de taken van de commissie hebben verdeeld en zonodig het werk van elkaar kunnen opvangen.

Thieu Mandos, NL199, is de voorzitter
Daarbij behartigt hij ook de volgende zaken:
- secretariaatswerk NLC
- redactie NL-post voor Electron
- aanvragen SWL -certificaten, algemeen
- technische adviezen voor de beginnende (luister)amateur

Je kunt Thieu voor vragen als volgt bereiken:
Wezel 21,  5508 MC Veldhoven
E-mail: NL199(99)@veron.nl (zonder de (99))


Ruud Ivens, NL290, behartigt  de volgende zaken:
- organisatie Nederlandse luisterwedstrijden (contesten)
- verstrekken van informatie over luisterwedstrijden algemeen
- verzorgen van bijdragen aan de NL-post
- up-to-date houden NLC-pagina's op de VERON website

Ruud is voor vragen als volgt te bereiken:
Hittekamp 29, 3956 RE Leersum
E-mail: NL290(99)@veron.nl (zonder de (99))


NL7909(L) en NL199(R)