Nieuwjaarscontest voor luisteramateurs 2019                     

Deze wedstrijd staat open voor alle luisteramateurs ter wereld.
Wordt gehouden op zondag 6 januari 2019.
Om mee te doen moet je gedurende drie aaneengesloten uren ergens in de periode tussen 00.00 en 24.00 UTC amateurstations loggen in zowel de 80 en 40 meterbanden.
Deze aaneengesloten periode van drie uren hoeft niet noodzakelijk op het hele uur te beginnen.
Van elk DXCC-land tellen maximaal drie verschillende stations voor de punten, ongeacht de band (zie het logvoorbeeld).
Het eerste station van elk land telt voor 5 punten, het tweede voor drie punten en het derde levert nog 1 punt op. Dus de maximale score per DXCC-land is 9 punten.
Alleen verbindingen in gesproken woord tellen voor deze contest, dus geen CW, RTTY of digitale modes.

Het is niet toegestaan om voor het loggen gebruik te maken van WebSDR; de luisteramateur mag slechts gebruik maken van de op zijn locatie opgestelde ontvanger en antenne.
Je log moet de volgende rubrieken bevatten: Tijd (UTC), Band, Gehoord station, Tegenstation, RS-rapport, Punten. Zie het voorbeeld.
Opmerking: het aantal keren dat een zelfde tegenstation mag worden gebruikt is maximaal 10 maal!
Het wedstrijdlog mag je inzenden op papier of via e-mail. Als je het via e-mail instuurt, dan gaarne in een gangbaar format, zoals CBR, TXT, MS-WORD, MS-EXCEL.

De deelnemer aan de contest gaat door deelneming akkoord met publicatie door de VERON van de resultaten in het maandblad Electron, op de VERON-website en in andere door de VERON gebruikte/gekozen media.


Voorbeeldlog:

UTC Band Gehoord Station Tegenstation
RS Punten
06:00 40 ON6NL ON6MP 59 5
06:00 40 ON6MP ON6NL 59 3
06:33 40 GB2SM PA0SE 59 5
06:33 40 PA0SE GB2SM 59 5
07:45 80 ON5DU DL7LD/p 56 1
07:48 80 DL0HQ OH1BH 58 5
07:50 80 PA0MPM DL7LD/p 59 3
07:54 80 GM0MTF G0TUC 45 5
07:54 80 G0TUC GM0MTF 56 3
08:10 80 G0ABE PA0SE 57 1

Totale Score :
36
                                                                                       
Als je je log in Cabrillo kunt inzenden: dan graag! In dat geval hoef je de puntentelling er niet bij te voegen.

De winnaar ontvangt een winnaarstrofee. Alle luisteramateurs met tenminste 10 volledig gelogde verbindingen krijgen het Nieuwjaarscertificaat thuisgestuurd.

De logs moeten uiterlijk op 31 januari 2019 binnen zijn bij de contestmanager: Ruud Ivens, NL290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum. Per e-mail naar: NL290(at)veron.nl .

Succes in de contest!
73,  Ruud, NL290.