28 MHz SWL-Contest 2018

Doel van de contest:
A.    Het activeren van de 10 meter-band.
B.    Voor de luisteramateurs: in een periode van twee dagen zo veel mogelijk DXCC-landen, USA-staten, Mexicaanse staten en Canadese provincies loggen op de 10 meter-band.


Reglement:

1.    Contestperiode: 8 december 2018, 00:00 UTC tot 9 december 2018, 24:00 UTC.  Deze contestperiode valt samen met de 10 meter contest van de ARRL.

2.    Deelname staat open voor alle luisteramateurs ter wereld.

3.    Er zijn twee deelnemerscategoriŽn:
        A.  Single operator phone (SSB/AM/FM)
        B.  Single operator CW.

4.    Een deelnemer mag in beide categoriŽn meedoen. Daarbij is het wel verplicht voor elke categorie een apart log in te zenden.

5.   Van elk DXCC-land (met uitzondering van de USA, Canada en Mexico), elke USA-staat, elke Canadese  provincie  en elke Mexicaanse staat tellen  maximaal drie stations mee voor de punten:  het eerste station levert 5 punten op, het tweede 3 punten en het derde 1 punt.

6.   Het log moet de volgende kolommen bevatten (zie het voorbeeld onderaan):  Datum (JJMMDD), UTC (UUMM), Gehoord station, RS(T) gegeven door het gehoorde station, Uitwisselingsgroep (Nummer, Staat- of Provinceafkorting),Tegenstation,Punten,DXCC (behalve USA en Canada), Staat (USA en Mexico) of provincie (Canada).  De stations in de USA-staten maken hun staat bekend door aan het verzonden rapport de twee-letterafkorting mee te geven.  De Mexicaanse staten geven dat aan met drie letters. De Canadese provincies worden aangeduid met een twee- of drie-letterafkorting. De andere stations geven een groep van 3 of 4 cijfers.
N.B.: Indien het log wordt geleverd in het Cabrillo-formaat mogen de kolommen "Punten", "DXCC" en "Staat/Province" worden weggelaten. Een goed programma dat het contestlog in Cabrillo aanmaakt is "SWL DQR Log" van SP7DQR, te downloaden vanaf de SWL-pagina's op de VERON website.

7.   Alleen gehoorde stations die deelnemen aan de ARRL 28 MHz Contest zijn geldig voor de punten en de multipliers.

8.   Het is niet toegestaan om voor het loggen gebruik te maken van WebSDR; de luisteramateur mag slechts gebruik maken van de op zijn locatie opgestelde ontvanger en antenne.

9.   De vijf minutenregel is van toepassing: hetzelfde tegenstation mag pas na 5 minuten opnieuw als tegenstation worden vermeld.

10.   De totale score is de vermenigvuldiging: punten x (DXCC + staten/provincies).

11.   De logs moeten uiterlijk op 31 januari 2019 verzonden zijn aan de contestmanager: Ruud Ivens, NL290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum of per E-mail naar NL290(at)veron.nl .

12.   Per E-mail ingezonden logs worden geaccepteerd in de volgende formats: Platte tekst, EXCEL, WORD, HTML en Cabrillo.

13.   Voor de algehele winnaar in elke categorie (SSB en CW) wordt een herinneringsplaquette beschikbaar gesteld en per land ontvangt de winnaar een certificaat.

14.   De deelnemer aan de contest gaat door deelneming akkoord met publicatie door de VERON van de resultaten in het maandblad Electron, op de VERON-website en in andere door de VERON gebruikte/gekozen media.

========================================================

Log voorbeeld (is niet verplicht bij logs in Cabrillo)

Datum
UTC
Station
RS (T)
Nr/St/Pr
Tegenstation
Punten
DXCC
Staat / Provincie
20061209
1115
9H0A
55
003
PG1R
5
9H

20061209
1117
RZ3AA
56
023
9H0A
5
UA

20061209
1118
CN8KD
56
041
GZ0F
5
CN

20061209
1119
UA9LA
44
011
MM0MH
5
UA9/0

20061209
1120
ES5GI
55
017
LY6M
5
ES

20061209
1122
LZ1HB
55
024
PG1R
5
LZ

20061209
1123
UV5U
56
008
LY1R
5
UR

20061209
1125
RA1QCZ
55
010
SV8CS
3


20061209
1126
RN3BZ
55
019
OM7CW
1


20061209
1139
WP2Z
54
035
PA0HFT
5
KP2

20061209
1141
UA9OW
44
004
LY6M
3


20061209
1144
US0Q
55
017
RN3ZC
3


20061209
1148
YO9XC
55
032
ES1QD
5
YO

20061209
1151
UU5A
56
009
PA0HFT
1


20061209
1154
TF8GX
55
012
F4FEP
5
TF

20061209
1204
VO1TA
44
NF
EM5F
5

NF
20061209
1214
K1RM
55
CT
ES1QD
5

CT
20061210
1050
YO4RDJ
56
081
PA1TT
3


20061210
1059
T94DO
58
056
K1RM
5
T9

20061210
1212
LQ7D
54
103
J48YL
5
LU

20061210
1221
SP1MVG
44
043
F5RAB
5
SP

20061210
1223
EA4 BPJ
44
092
PA1TT
5
EA

20061210
1227
KK1W
44
MA
SP2JSS
5

MA
20061210
1259
AB4GG
54
TN
F5RAB
5

TN
20061210
1305
D44TD
57
072
EU2MM
5
D4

20061210
1358
N3ETJ
56
PA
UX2IQ
5

PA
20061210
1401
N8MR
54
OH
RL3A
5

OH
20061210
1405
K3ZO
54
MD
UU7J
5

MD
20061210
1407
W3GQ
44
NC
PA1TT
5

NC
20061210
1411
N2KPB
55
NJ
GM2T
5

NJ
20061210
1413
KY5R
55
AL
MU0GSY
5

AL
20061210
1419
W1AW
55
CT
GM4W
3


20061210
1421
W3EP
55
CT
IK3PQG
1


20061210
1424
K0SR
44
WI
F5AMH
5

WI
20061210
1425
VE2SG
56
QUE
5P5BK
5

QUE
Totalen:
153
15
12
Totaalscore : 153 x (15 + 12) = 4131 punten