Reglement “SWL Honor Roll”

1.      Deelname aan de SWL Honor Roll staat open voor alle Nederlandse luisteramateurs, dus niet alleen VERON-leden. Ook zendamateurs, die een QSL-kaartenverzameling hebben uit de tijd dat ze luisteramateur waren, mogen daarvan opgave doen om in de ranglijst te worden opgenomen.

 2.      De deelnemers doen een opgave van de DXCC-entiteiten per amateurband waarvan ze een bevestiging hebben ontvangen. Daarboven ook het aantal DXCC-bevestigingen in het geheel, dus onafhankelijk van de band waarop de bevestiging betrekking heeft. Het maakt niet uit in welke mode het QSO dat je “gehoord” hebt plaatsvond: AM, SSB, CW, FM, RTTY, Digi, enz.   De bevestiging kan zijn een papieren QSL-kaart, een bevestiging via eQSL (voor zover mij bekend hebben luisteramateurs geen toegang tot LoTW) of een e-mail van een zendamateur waarin het luisterrapport bevestigd wordt. Er wordt een krachtig beroep gedaan op fair-play, maar bij ernstige twijfel kan om bewijs worden gevraagd.

 3.      Deze competitie is beperkt tot de HF-banden 160 t.e.m. 6m.

 4.      Bij de NLC-afdeling van de VERON website (nlc.veron.nl) is een aparte pagina ingericht waarop de SWL Honor Roll wordt gepresenteerd. Deze wordt steeds aan het begin van een nieuwe maand geactualiseerd.

 5.      Eenmaal per kwartaal wordt de stand van de SWL Honor Roll opgenomen in de NL-post.

 6.      De gegevens worden bij voorkeur in een overzichtelijke tabel aangeleverd. Een voorbeeld van zo een tabel:

Band

160

80

40

30

20

17

15

12

10

6

DXCC

QSL

4

49

68

18

98

34

69

23

38

16

141

 7.      De opgave kan rechtstreeks worden gezonden naar: Ruud Ivens, NL290, Hittekamp 29, 3956RE Leersum, email NL290(at99)veron.nl.  De voorkeur gaat sterk uit naar aanlevering per email, maar ik kan er niet van uitgaan dat echt ook iedereen daar over beschikt; dus per brief is ook goed. Het tijdstip van inzenden is niet gebonden aan het tijdstip van publicatie van de SWL Honor Roll. Zodra je weer een nieuwe DXCC bevestigd hebt, kun je dat gegeven inzenden met een aangepaste tabel. Let op: altijd de complete tabel inzenden, dus niet alleen wat er veranderd is! De aanpassing wordt dan bij de eerstvolgende update meegenomen. Zolang je geen wijziging te melden hebt hoef je ook niets te doen. Dan blijft je “score” zoals die de bij de laatste opgave was.

       8.   De deelnemer aan de SWL Honor Roll gaat door deelneming akkoord met publicatie door de VERON van de resultaten in het maandblad Electron, op de VERON-website en in andere door de VERON gebruikte/gekozen media.

                  
Naar Stand SWL Honor Roll
Terug naar NLC-pagina
Terug naar Home Page VERON