SP7DQR SWL Contest Software

SP7DQR, Marek Niedzielski, heeft een programma ontwikkeld dat speciaal geschikt is voor gebruik door luisteramateurs in contesten. Het programma biedt de mogelijkheid de invoer parameters zodanig aan te passen, dat het programma geschikt is voor gebruik bij tenminste 90% van de internationale contesten met een deelname categorie voor luisteramateurs. Laatste versie: 1.2.0 , nu met controle op dubbels.   Denk er aan ook de "help"-bestanden in hetzelfde bestand op te slaan als het hoofdprogramma !
Het programma downloaden

We zien elk commentaar tot verbetering van het programma met graagte tegemoet. Het commentaar kun je sturen naar NL290 of naar SP7DQR.
Klik hier voor de handleiding


==================================

SP7DQR, Marek Niedzielski, created a program specialized for use by SWL's in contesting. The program offers the possibilty to change the settings of the input parameters. Due to that feature the program can be used in at least 90% of the international contests having a SWL section. Latest version: 1.2.0 , now with dupe check.   Please note: the help files have to be loaded in the same file as the main program !

Download the program

Any comment that could lead to an improvement of the program is very welcome. You may send your comment to NL290 or to SP7DQR.
Click here for the User Manual


Note: in the program one may select the languages Polski, English and Nederlands. If one of you likes to complete the language selection with others, f.i. French, Spanish, Italian, Russian or whatever, please copy the language file and convert the lines in the 8000- 9000-section in the desired language. Then send the completed file to Marek,
SP7DQR. The language file is the file with the extension ".rc" .